Missie

Visie christelijke ondernemers netwerk

Missie (bestaansrecht, identiteit, waar sta je voor)

Dit netwerk is een interkerkelijk netwerk en is opgericht om christelijke ondernemers een platform te geven waar zij elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen versterken en bemoedigen, elkaar kunnen inspireren en voor elkaar kunnen bidden, zowel op geestelijk- als op zakelijk gebied.

 

Visie (waar gaan we voor, toekomstdroom, wat willen we bereiken, kernwaarden)

Als christen willen wij in en door onze onderneming heen Gods koninkrijk laten zien en willen wij van positieve invloed zijn voor onze naasten.  (onderscheid ons).

Ons persoonlijk verlangen is te streven om steeds meer te willen handelen en ondernemen vanuit ons geloof en vertrouwen in God en vanuit de kracht van de Heilige Geest. We hebben het verlangen om God door onze onderneming heen te dienen en zo Zijn koninkrijk zichtbaar maken bij de mensen en ondernemingen om ons heen. 

Wij hebben een houding tegenover onze medemens waarin wij hem willen dienen, hem/haar van waarde vinden, waarderen en respecteren en ons ondergeschikt kunnen maken.

Jesaja 40:31, “Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput. 

Wat doet het christelijk netwerk:

  • samen bidden en met elkaar Gods leiding zoeken 
  • elkaars getuigenissen m.b.t. werk horen 
  • sprekers uitnodigen rondom het thema christelijk ondernemerschap 
  • er voor elkaar zijn, elkaar steunen, inspireren, ideeën uitwisselen en op elkaar terug kunnen vallen, zowel in praktisch als geestelijk opzicht. 
  • elkaar koppelen aan de juiste mensen, elkaar versterken, samenwerken en elkaar jouw eigen netwerk op stellen voor de ander.
  • zicht krijgen op welke impact we als christelijke ondernemer op onze omgeving kunnen hebben 
  • waar nodig krachten bundelen om bovenstaande voor elkaar te krijgen.